NovaHestia Renkum - Persoonlijke Begeleiding en Carrièreplanning  

Persoonlijke Begeleiding en Carrièreplanning

Doelgroepen

Managers en leidinggevenden

Voor managers en leidinggevenden biedt NovaHestia speciale begeleidingstrajecten. De nadruk ligt hierbij op het verbeteren van het persoonlijk denken en handelen in relatie tot de werksituaties, zoals onder andere effectief communiceren en zicht op invloed. De werkwijze is gebaseerd op persoonlijke begeleiding, training, counseling en/of coaching door een counselor van NovaHestia.

 

Voordat een kunstwerk ontstaat heeft de maker vaak al heel lang en goed gekeken naar het eindresultaat, dat hij als een plaatje op zijn netvlies had. Maar net zo belangrijk is zijn kennis van het materiaal en zijn vaardigheid met de techniek om datgene te kunnen maken wat hem voor ogen stond.

 

Overzicht begeleidingstrajecten voor managers en leidinggevenden:

De begeleidingstrajecten zijn zo kort mogelijk en sterk gefocused op het behalen van gestelde doelen. Door feedback uit de praktijk van de leidinggevende of manager wordt het effect van deze resultaatgerichte aanpak versterkt.

Ook managers en leidinggevenden zijn werknemers en kunnen in aanmerking komen voor de persoonlijke begeleidingstrajecten van NovaHestia.

 

Vergoedingsmogelijkheden

Bij persoonlijke begeleiding gaan we uit van zo kort mogelijke trajecten - en dus ook relatief lage kosten. Veel van de diensten van NovaHestia komen in aanmerking voor:

  • Financiering in het kader van Arbowetgeving, 
  • Vanuit een opleidingsbudget 

Het begeleiden van een werknemer naar nieuwe motivatie en energie, zal uw organisatie over het algemeen meer opleveren dan kosten.

 

NovaHestia is lid van NVPA

 

| omhoog |