NovaHestia Renkum - Persoonlijke Begeleiding en Carrièreplanning  

Persoonlijke Begeleiding en Carrièreplanning

Coaching

Coaching kan worden omschreven als 'al doende iets leren'. Het is een middel om meer greep te krijgen op je eigen functioneren in je werk. De coach leert je vaardigheden en maakt daarbij gebruik van je persoonlijke werkervaringen. Het voornaamste doel is het herstellen of bereiken van een goed basis functioneren of een specifiek einddoel, bijvoorbeeld het inwerken in een nieuwe functie, reïntegratie na ziekteverzuim of het oplossen van een arbeidsconflict.

Thema's die aan bod kunnen komen zijn zeer divers:

  • gevoelens van onzekerheid
  • de organisatiecultuur
  • vaardigheid in communicatie, conflicthantering, assertiviteit
  • leiderschap, integriteit, waarneming en interpretatievermogen
  • werkaanpak 

Coaching wordt vaak gegeven aan:

  • een beginnende professional
  • een werknemer in een veranderende organisatie
  • een werknemer die zich gespannen of 'overvraagd' voelt in zijn werk
  • een werknemer tijdens het reïntegratieproce

 

Terug naar de pagina "Begeleidingstrajecten voor managers en leidinggevenden"

 

| omhoog |