NovaHestia Renkum - Persoonlijke Begeleiding en Carrièreplanning  

Persoonlijke Begeleiding en Carrièreplanning

Verzuimpreventie

Ziekteverzuim heeft veel vaker een psychosociale dan een fysieke oorzaak. Fysieke symptomen zijn vaak terug te voeren op arbeidsomstandigheden, waaronder een breed spectrum aan oorzaken moeten worden verstaan. Werkgevers worden wettelijk steeds meer verplicht alles te doen om langdurig verzuim te voorkomen. Het is daarom van het grootste belang symptomen en oorzaken zo vroeg mogelijk op te sporen. Een van de veelvoorkomende oorzaken ligt in de stijl van leidinggeven. En daar is veel aan te doen.

Een manager of leidinggevende kan zelf last hebben van stress, maar zijn stijl van leidinggeven en communiceren is vaak van doorslaggevende betekenis voor het ontstaan van stress bij medewerkers. NovaHestia wordt steeds vaker ingeschakeld door Arbo-diensten om managementtrainingen te geven, gericht op het verbeteren van leiderschap- en communicatiestijlen, wat vaak een zeer gunstig effect heeft op het ziekteverzuim.

De trainingen kunnen zowel individueel als in groepsverband worden gegeven. Belangrijk is dat er draagvlak is in de directie en het managementteam om op deze wijze het onderwerp verzuimpreventie structureel aan te pakken.

 

Terug naar de pagina "Begeleidingstrajecten voor managers en leidinggevenden"

 

| omhoog |