NovaHestia Renkum - Persoonlijke Begeleiding en Carrièreplanning  

Persoonlijke Begeleiding en Carrièreplanning

Doelgroepen

Werkgevers en beslissers

Goed functionerende mensen zijn essentieel voor een organisatie. Medewerkers die niet lekker in hun vel zitten hebben een negatieve invloed en dragen ertoe bij dat een deel van de organisatie niet goed draait. Ziekteverzuim, verminderde productiviteit en stagnaties bij het managen van veranderingen en verbeteringen zijn het gevolg.

 


Ook een mens komt ongetwijfeld het beste tot z'n recht, wanneer je hem een positie geeft waar hij optimaal uit de verf kan komen.

 

Uw beste medewerkers kampen met de balans tussen privé en werk. Uw leidinggevenden willen zelf ook ondersteuning en begeleiding. Ziekte en uitval is met de nieuwe wetgeving een erg kostbare zaak geworden. Hoe houd je je mensen en jezelf effectief en gezond? Hoe voorkom je productieverlies, dreigende arbeidsconflicten en uitval?

NovaHestia ondersteunt en adviseert werkgevers bij stagnaties in het persoonlijke en het zakelijk functioneren van uw medewerkers. Zij doet dit zakelijk, maar met warmte voor de mens in zijn of haar werkomgeving.

  • Coaching op persoonlijke ontwikkelingsvragen met accenten op persoonlijke effectiviteit, gestructureerd d.m.v. loopbaanbegeleiding, counseling, coaching en supervisie. Dit alles gecombineerd met Emotiemanagement, zodat ondersteuning wordt geboden en pro-activiteit wordt ontwikkeld.
  • Sparring partner en coach voor leidinggevenden en ondernemers, die aanlopen tegen de intensieve levenswijze, de balans tussen privé en werk en het omgaan met elkaar en hun medewerkers.
  • Hoe ziekte en uitval te voorkomen? Coaching en training van leidinggevenden en medewerkers, w.o. training en coaching in het kader van stress- en burn-out preventie.
  • Begeleiden van leidinggevenden en hun medewerkers bij reïntegreren na ziekte.

 

Voorkomen en genezen

NovaHestia is gespecialiseerd in het analyseren en oplossen van problemen op het gebied van het persoonlijk functioneren van medewerkers en leidinggevenden. Daarbij is onze insteek altijd de mens in relatie tot zijn omgeving, zijn werk, zijn ambities en zijn mogelijkheden. De oplossingen die NovaHestia biedt, liggen zowel op het preventieve (voorkomen) als op het curatieve (genezen) vlak.

  • Preventief: bijvoorbeeld coaching, counseling, loopbaanbegeleiding, supervisie, intervisie.
  • Curatief: bijvoorbeeld reïntegratie na ziekteverzuim, begeleiding bij stress, ziekte en burn-out.

 

| omhoog |