NovaHestia Renkum - Persoonlijke Begeleiding en Carrièreplanning  

Persoonlijke Begeleiding en Carrièreplanning

Over NovaHestia

Vragen die vragen om een antwoord (voor een juiste koers...)

Wie ben ik? Wat wil ik? Zit ik wel optimaal in mijn vel? Is het geen tijd voor een andere stap in mijn loopbaan? Hoe kan ik dit dan realiseren? Wat zijn de mogelijke consequenties? Deze en andere persoonlijke vragen zijn even wezenlijk als herkenbaar. Iedereen wordt er al dan niet regelmatig mee geconfronteerd. En als zo'n vraag zich aandient, dan is men gebaat bij een zinvol antwoord. Een antwoord waarmee men verder kan, een antwoord dat richting geeft.

Dat mensen daarbij de behoefte voelen aan een persoonlijk klankbord, een ervaren gesprekspartner is niet zo vreemd. Sinds mensenheugenis kan 'een goed gesprek' een bron van inspiratie zijn. De vraag is alleen met wie?

Het antwoord op die vraag is: NovaHestia.

 


Net als bij een kunstwerk verandert hetgeen je in een mens ziet naargelang het gezichtspunt van waaruit je kijkt.

 

Persoonlijke bakens

NovaHestia is de naam van professionals op het gebied van coaching, counseling, training en supervisie. Zij kunnen behulpzaam zijn bij het formuleren van relevante antwoorden op werkelijke vragen. Antwoorden als persoonlijke bakens voor een toekomstgerichte koers. Want dat is de kern van NovaHestia: mensen begeleiden om de juiste richting te bepalen.

Of het nu gaat om veranderingen in de werksituatie (ontslag, promotie, samenwerking, reorganisatie e.d.), om ontwikkelingen in het privé-leven (relaties, ziekte, de zin van het bestaan e.d.) of om andere belangrijke ankerpunten in het bestaan. Van belang is te onderkennen dat alles altijd met alles samenhangt, waarbij het de kunst is om die samenhang te onderscheiden en de diverse elementen op de juiste waarde te interpreteren om er constructief mee te kunnen omgaan.

 

Individueel maatwerk

NovaHestia helpt daarbij, gebruik makend van uiteenlopende methodieken. De aanpak is gebaseerd op 'zelfbesef' en `persoonlijke verantwoordelijkheid', ervan uitgaand dat ieder individu de potentie heeft om zelf het heft in handen te nemen. Dat impliceert een intensief samenspel met de persoonlijke begeleider bij NovaHestia. Deze van mens tot mens benadering resulteert in individueel maatwerk, rekening houdend met de Ratio en met warm gevoel voor de 'Emotio'.

 

Vergoedingsmogelijkheden

Bij persoonlijke begeleiding gaan we uit van zo kort mogelijke trajecten - en dus ook relatief lage kosten. Veel van de diensten van NovaHestia komen in aanmerking voor:

  • Financiering in het kader van Arbowetgeving
  • Vanuit een opleidingsbudget

Het begeleiden van een werknemer naar nieuwe motivatie en energie, zal uw organisatie over het algemeen meer opleveren dan kosten.

 

Beroepsvereniging

NovaHestia is aangesloten bij de beroepsvereniging Nederlands Verbond voor Psychologen, PsychoSociaaltherapeuten en Agoge (NVPA).

NovaHestia is lid van NVPA
Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg
RBCZ Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg

 

| omhoog |