NovaHestia Renkum - Persoonlijke Begeleiding en Carrièreplanning  

Persoonlijke Begeleiding en Carrièreplanning

Intervisie

Intervisie is een begeleidingsvorm, waarbij 'gelijken' - bijvoorbeeld collega's - op structurele wijze leren van elkaars ervaringen en creativiteit. De deelnemers begeleiden dus als het ware elkaar. Daarom wordt ook vaak de term 'collegiale consultatie' gebruikt. Het intervisieproces wordt meestal bewaakt of begeleid door een ervaren coach of counselor.

Door de onderlinge afstemming - hoe pak jij nou zo'n klus aan? hoe ging jij met deze situatie om? - ontstaat bij de deelnemers een groter inzicht in de eigen sterke en zwakke kanten en ontwikkelt ieder een breder repertoire aan methoden en strategieën. Bovendien wordt de onderlinge communicatie en samenwerking tussen collega's er vaak door verbeterd.

Intervisie kan worden ingezet op afdelingen, maar ook in gevallen waar niet direct collega's in gelijkwaardige posities voorhanden zijn. Bijvoorbeeld bij adviseurs, interim managers of professionals die een solitaire functie hebben in een organisatie. Intervisie kan hier een belangrijke waarde hebben, bijvoorbeeld door collegiale ondersteuning en een klankbord bij lastige werkzaamheden. Vaak wordt hierdoor het netwerk van deze professionals of managers versterkt en zal men elkaar ook buiten de intervisiebijeenkomsten om advies vragen.

De counselors van NovaHestia kunnen zorgen voor het begeleiden van intervisiegroepen.

 

Terug naar de pagina "Begeleidingstrajecten voor managers en leidinggevenden"

 

| omhoog |