NovaHestia Renkum - Persoonlijke Begeleiding en Carrièreplanning  

Persoonlijke Begeleiding en Carrièreplanning

Reïntegratie na ziekte of ontslag

Bij langdurige ziekte kunnen de oorzaken bijvoorbeeld liggen in het werk, hoe je omgaat of moet omgaan met het werk, de leidinggevende of in de loopbaan. Maar waar precies, dat is vaak niet duidelijk. Noch voor de werknemer, noch voor de werkgever. Naarmate het ziekteverzuim langer duurt neemt het isolement van de werknemer toe en komen onzekerheden boven, zoals: 'Hoe zal het zijn als ik terugkom? Word ik vervangen? Wat is er eigenlijk met mij aan de hand?'

NovaHestia kan door middel van een persoonlijk begeleidingstraject deze onzekerheid doorbreken, door samen te onderzoeken hoe deze situatie is ontstaan. Daardoor ontstaat bij de werknemer inzicht in zichzelf en in de situatie, waardoor er zicht ontstaat op een mogelijke aanpak van de problemen.

Wanneer het mogelijk is terug te keren op het werk, gaan we stap voor stap toewerken naar de eigenlijke reïntegratie. Ook nadat de medewerker weer daadwerkelijk aan het werk is gegaan, wordt de begeleiding nog enige tijd voortgezet, waarbij de ervaringen in het werk worden ingebracht in het begeleidingstraject.

 

Individuele Reïntegratie begeleidingen

Ben je je werk kwijtgeraakt of langdurig ziek, dan is het mogelijk dat wij je begeleiden bij je zoektocht terug naar een werkzaam leven. Ook kunnen wij je begeleiden om weer beter 'in je vel' te komen, zodat je zelf weer invloed kunt uitoefenen op je toekomst.

 

Terug naar de pagina "Persoonlijke begeleidingstrajecten"

 

| omhoog |