NovaHestia Renkum - Persoonlijke Begeleiding en Carrièreplanning  

Persoonlijke Begeleiding en Carrièreplanning

TSI persoons- en gedragsprofiel (DISC)

Het TSI persoons- en gedragsprofiel is de meest gebruikte methode om zeer snel inzicht te krijgen in de persoonlijkheidskenmerken en drijfveren van mensen.

Uitkomsten uit gedragsonderzoek tonen aan dat de effectiviteit van mensen toeneemt naarmate zij zichzelf beter kennen en begrijpen. Het herkennen van sterkten en zwakten biedt de kans om strategieën te ontwikkelen die aan de eisen van de omgeving voldoen.

 

Het TSI-profiel

  • geeft gedragsstijlen weer, hoe de persoon handelt in gunstige en in ongunstige omstandigheden
  • geeft aan wat de waarde van de persoon is of kan worden voor de organisatie
  • analyseert hoe iemand kan worden gemotiveerd
  • signaleert verbeterpunten waardoor iemand zich effectiever kan gedragen

TSI-profielen (TTI Success Insights Benelux) kunnen worden toegepast om zelf meer zicht te krijgen op je motivaties en mogelijkheden. Maar ook vormen ze voor werkgevers een nuttig hulpmiddel als HRM-instrument in tal van situaties, zoals bij werving en selectie, in conflictsituaties, t.b.v. teambuilding, bij functioneringsgesprekken etc.

 

Terug naar de pagina "Persoonlijke begeleidingstrajecten"

 

| omhoog |