NovaHestia Renkum - Persoonlijke Begeleiding en Carrièreplanning  

Persoonlijke Begeleiding en Carrièreplanning

Loopbaanbegeleiding

Er kan een moment in je leven komen dat je uitgekeken bent op je werk, of dat je het gevoel hebt dat je meer in je mars hebt of wel eens iets heel anders zou willen. De aanleiding kan zijn een functioneringsgesprek, of een gevoel van onvrede met je eigen functioneren. Ook bij terugkeer na een langdurige ziekte ontstaat vaak zo'n behoefte of noodzaak tot herbezinning. In zo'n geval kan een loopbaanbegeleiding door een ervaren adviseur uitkomst bieden.

De kracht van NovaHestia is dat wij niet uitgaan van een vast begeleidingstraject, maar - na een oriënterend gesprek - een begeleiding op maat bieden, afhankelijk van de vragen die je hebt. We kunnen daarbij putten uit een breed arsenaal methodieken en modules, met behulp waarvan je meer inzicht krijgt in je eigen wensen, drijfveren, sterke en zwakke kanten.

De uitkomst van het begeleidingstraject is dat je beter van jezelf weet wat je kunt en wat je wilt, dat je privé en werk beter in evenwicht zijn en dat je beter leert communiceren wat je eigenlijk wilt en vindt.

 

Terug naar de pagina "Persoonlijke begeleidingstrajecten"

 

| omhoog |