NovaHestia Renkum - Persoonlijke Begeleiding en Carrièreplanning  

Persoonlijke Begeleiding en Carrièreplanning

Counseling

Wat is nu eigenlijk een counselor? Een counselor is een hulpverlener die een ander helpt zichzelf te helpen. Een raadgever die een ander raad geeft hoe een uitweg uit moeilijkheden te vinden of een keuze uit verschillende mogelijkheden te maken. Iemand die de juiste vragen stelt waardoor je vermogens, je creativiteit en je vindingrijkheid om zelf oplossingen te vinden worden gestimuleerd.

Daarbij richt de counselor de aandacht op de totale mens in relatie tot zijn of haar omgeving, zowel privé als op het werk. Een specifiek probleem of een concrete hulpvraag hangt meestal samen met andere aspecten uit de privé- of werksituatie. Ook zaken uit je verleden kunnen een rol spelen. De counselor heeft dus een 'holistische' kijk op de cliënt.

Het werk van de counselor begint met het creëren van een vertrouwensrelatie. Tijdens de gesprekken geeft de counselor op professionele, eerlijke, openhartige en discrete wijze aandacht, toont respect, voelt in en vraagt en luistert met aandacht. In het verloop van de begeleiding, wanneer de aard en achtergrond van je problematiek of hulpvraag geleidelijk duidelijker wordt, kan de counselor putten uit een breed arsenaal hulpverleningsstrategieën en methodieken, die je kunnen helpen meer greep te krijgen op je eigen situatie.

 

Terug naar de pagina "Persoonlijke begeleidingstrajecten"

 

| omhoog |